Crystal za Kołem Podbiegunowym ;)
Nordkapp opłynięty ;)
Oglądamy misia z małym ;)
Crystal w lodzie za 80 równoleżnikiem ;)
Przylądek HORN ;)
MIŚ !!!
Arktyczna Rozgrzewka domknięta ;)